Symbool van rust en balans
van diepgang, eenvoud en evenwicht
Een rustmoment met de blik naar binnen gericht
waar je gedachten tot rust komen
En  toekomst, heden en verleden
worden verankerd in het

              NU

In het leven van alledag
laat je blik zo nu en dan
even naar binnen zijn gericht
Zodat de drukte om je heen
wordt gereduceerd tot dat
ene moment, de kern van het “zijn”
en “aanwezigheid” het voelen
van de kracht in jou.

Ina Veenendaal – februari 2008
(nav van haar deelname aan een Light Tower avond)