joachim Joachim Vreeman

 

Beleef de Kracht van Geïnspireerd Leven!
persoonlijk – praktisch – eenvoudig – veelzijdig

Geïnspireerd Leven vertaalt rituelen, verhalen, symbolen en algemene principes uit de christelijke spiritualiteit naar persoonlijke ontwikkeling en -zingeving.

Juist omdat de focus ligt op persoonlijke en praktische toepassing, maakt dat Geïnspireerd Leven toegankelijk is voor iedereen ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond.

Geïnspireerd Leven gaat vooral om een specifieke manier van (samen)leven. Dat wil zeggen: leven vanuit het innerlijk gevoelde besef dat jij, de ander, de aarde en alles en iedereen met elkaar verbonden is.

Mensen die eenmaal iets van deze staat van bewustzijn hebben ervaren, laten vanaf dat moment hun hart de richting bepalen en beleven zo de kracht van Geïnspireerd Leven!

Tijdens de kloosterweekenden, de activiteiten rondom ‘Gnostic Rebel’, meditaties, persoonlijke sessies en -rituelen, ontdek je jouw persoonlijke route naar een zinvoller en geïnspireerd leven.
Hierbij maak ik onder andere gebruik van het mensbeeld zoals dat naar voren komt in het gedachtegoed van Joseph Campbell (De Reis van de Held) en Psychosynthese.

Op de website Geïnspireerd Leven  kun je meer lezen over Joachim Vreeman en wat hij nog meer te bieden heeft o.a:
Gnostic – Mannenwerk – Psychosynthese